Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny na ilustrację do wiersza Czesława Miłosza – patrona Senatu RP 2024 - rozstrzygnięty! - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny na ilustrację do wiersza Czesława Miłosza – patrona Senatu RP 2024 – rozstrzygnięty!

26 kwietnia 2024 r. został rozstrzygnięty konkurs literacko-plastyczny, którego organizatorem była biblioteka szkolna ZS im. T. Kościuszki w Żarkach. Jego celem była promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej na estetykę i aktywnej twórczo oraz inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.

Konkurs skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu powiatu myszkowskiego, a temat przewodni konkursu to zilustrowanie jednego z trzech wierszy Czesława Miłosza tj. „Piosenka o końcu świata”, „Piosenka o porcelanie”, „Przypowieść o maku”.

A oto wyniki:

I miejsce: OLIVIA HADZIŃSKA SP nr 6 MYSZKÓW

II miejsce: ZOFIA JANUSIEWICZ SP im. Pokoju ŻARKI LETNISKO

III miejsce: JULIA KOZA SP LUDWINÓW

WYRÓŻNIENIE: MARTYNA WIŚNIEWSKA SP NIEGOWA

DYPLOMY ZA UDZIAŁ:

Zuzanna Zgorzelska SP NR 6 MYSZKÓW

Jana Nikolajczenko SP NIEGOWA

Nikola Madej SP NIEGOWA

Łucja Piecuch SP im. Pokoju ŻARKI LETNISKO

Sebastian Piec SP NIEGOWA

Dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu oraz uczestnikom za udział, wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Jolanta Zamora