Plan zajęć od 14.03.2022r. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach