Plan zajęć od 11.09.2023 r. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach