Konkurs Fotograficzny "W POGONI ZA ZIMĄ" - dla uczniów ZS ŻARKI - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Konkurs Fotograficzny „W POGONI ZA ZIMĄ” – dla uczniów ZS ŻARKI

KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,W pogoni za zimą’’

dla uczniów

Zespołu Szkół im. T. Kościuszki

w Żarkach

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego na wykonanie

zdjęcia pt. ,,W pogoni za zimą’’.

Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół

im. T. Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki.

Adresat:

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki

w Żarkach

Tematyka pracy konkursowej:

Zdjęcie wykonane samodzielnie przez uczestnika na temat

,,W pogoni za zimą’’

Prace mogą zostać edytowane w dowolnych programach.

Dopuszcza się możliwość zastosowania kilku programów w celu

uzyskania efektu końcowego

Dostarczone prace mają składać się z dwóch fotografii (jedna

czarno-biała a druga w kolorze)

Zdjęcia muszą być podpisane z tyłu pracy przez ich wykonawcę.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły, pocztą na

adres szkoły – Zespół Szkół im. T. Kościuszki, Żarki, ul.

Myszkowska 50, 42-310 Żarki lub na adres mailowy szkoły:

sekretariat@zs-zarki.edu.pl

Cele główne konkursu:

Uwiecznienie na fotografii piękna zimy, osób , przyrody….

Nauka stosowania programów do obróbki zdjęć

Rozwijanie umiejętności fotografowania

Cele szczegółowe konkursu:

Kształtowanie wyobraźni i zdolności intelektualnej młodzieży.

Uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury i rzeczy martwych

Zwrócenie uwagi na różnorodność zainteresowań.

Terminy:

Prace w postaci dwóch zdjęć należy dostarczyć do sekretariatu

Zespołu Szkół w Żarkach, pocztą lub mailem

Termin składania prac do 15.02.2021r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.02.2021r.

Ocenie podlegać będą:

Estetyka,

Oryginalność pomysłu,

Zgodność z tematem,

Kompozycja,

Efektywność,

Siła przekazu informacji,

Umiejętność obróbki zdjęć.

Jury konkursowe:

Dostarczone prace oceniać będzie zespół arbitrów w składzie:

dyrektor szkoły, nauczyciele uczący w Technikum Reklamy.

Organizatorzy przewidują:

Nagrody i dyplomy dla laureatów: I, II, III miejsca.

Dyplomy dla uczestników.

Wystawę pokonkursową w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.

Wyniki konkursu zwycięskich prac zostaną opublikowane na

stronie internetowej szkoły.

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.