KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MOJE HOBBY’’ - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MOJE HOBBY’’

Dla uczniów klas 7- 8 szkoły podstawowej
organizowany przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego na wykonanie zdjęcia pt. ,,Moje hobby’’. Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki.

Adresat:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej.

Tematyka pracy konkursowej:
Zdjęcie wykonane samodzielnie przez uczestnika na temat ,,Moje hobby’’.
Prace mogą zostać edytowane w dowolnych programach. Dopuszcza się możliwość zastosowania kilku programów w celu uzyskania efektu końcowego.
Dostarczone prace mają składać się z dwóch fotografii (jedna czarno-biała a druga w kolorze).
Zdjęcia muszą być podpisane z tyłu pracy przez ich wykonawcę.
Prace należy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły lub pocztą na adres szkoły – Zespół Szkół im. T. Kościuszki, Żarki ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki.
Za zgodą autorów, w konkursie będą uwzględnione prace przesłane do szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Cele główne konkursu:
Pokazanie swoich zainteresowań i talentów.
Nauka stosowania programów do obróbki zdjęć.
Rozwijanie umiejętności fotografowania.

Cele szczegółowe konkursu:
Kształtowanie wyobraźni i zdolności intelektualnej młodzieży.
Uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury i rzeczy martwych.
Zwrócenie uwagi na różnorodność zainteresowań.

Terminy:
Prace w postaci dwóch zdjęć należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół w Żarkach.
Termin składania prac do 30.10.2020.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 09.11.2020.

Ocenie podlegać będą:
Estetyka,
Oryginalność pomysłu,
Zgodność z tematem,
Kompozycja,
Efektywność,
Siła przekazu informacji,
Umiejętność obróbki zdjęć.

Jury konkursowe:
Dostarczone prace oceniać będzie zespół arbitrów w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciele uczący w Technikum Organizacji Reklamy i Technikum Reklamy.

Organizatorzy przewidują:
Nagrody i dyplomy dla laureatów: I, II, III miejsca.
Dyplomy dla uczestników.
Wystawę pokonkursową w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
Wyniki konkursu zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.