Komnikat dotyczący egzaminów zawodowych w sesji zima 2022 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Komnikat dotyczący egzaminów zawodowych w sesji zima 2022

Od dnia 10.01.2022 rozpoczynają się egzaminy zawodowe oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Do egzaminu przystępują klasy 4 Technikum oraz absolwenci – Podstawa programowa 2017 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Klasa 3TGR grupa technik reklamy- wychowawca Pani Małgorzata Skinder. Podstawa programowa 2019, egzaminu zawodowy.

Przypominamy, że Egzaminy zawodowy praktyczny, dokumentacja (dla klasy 4 TGH wychowawca Pani Katarzyna Gołuchowska oraz dla absolwentów ) odbędzie się w dniu 10.01.2022 o godzinie 13.00 na dużej Sali gimnastycznej)

Zajęcia w dniu 10.01.2022 odbywają się zgodnie z obowiązującym od 10.01.2022 planem lekcji.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów to zgodnie z zarządzeniem Dyrektora dzień 11.01.2022, kiedy to odbywają się egzaminy pisemne we wszystkich kwalifikacjach zarówno dla podstawy programowej 2017 jak również dla 2019.

Pamiętamy o wszystkich zasadach, które dotyczą egzaminu i wytycznych związanych z COVID – 19. ( załącznik dostępny na stronie szkoły )

Na egzamin zgodnie z wytycznymi zgłaszamy się 1 godzinę przed jego rozpoczęciem pamiętając o własnych dopuszczonych zgodnie z komunikatem przyborach.

Dnia 11.01.2022 odbędzie się egzamin pisemny.

Egzamin o godzinie 10.00 przeprowadzony zostanie na małej Sali gimnastycznej

Egzamin o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie na dużej Sali gimnastycznej

Egzamin o godzinie 14.00 przeprowadzony zostanie na małej Sali gimnastycznej

Egzamin pisemny dla podstawy programowej 2019 przeprowadzony będzie na komputerach w Sali numer 16

Pozostałe egzaminy praktyczne dla – dk/w/wk przeprowadzone zostają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Życzymy powodzenia i osiągnięcia wymaganych wyników pozwalających zdać egzamin.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu