Usuwanie barier architektonicznych - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Usuwanie barier architektonicznych

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki: LIKWIDACJA ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

do pobrania pełne ogłoszenie


Informacja o wyborze oferty
pełne ogłoszenie do pobrania tutaj: