Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach - Strona 59 z 70 - Liceum, Technikum oraz Szkoła Policealna

Zdalne wsparcie psychologiczne

W ramach współpracy naszej szkoły z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszkowie, zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców/prawnych opiekunów,nauczycieli na zdalne porady i konsultacje z pracownikiem PPP-P w dniu 10.04.2020roku…

Zbrodnia Katyńska 80-lecie

Dziś mija 80 lat od rozpoczęcia masowych egzekucji polskich jeńców wojennych przez #NKWD – 7 305 ofiar#ZbrodniaKatyńska #Katyń #SowieckieZbrodnie #pamiętamyInstytut Pamięci Narodowejhttps://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/94473,Zbrodnia-Katynska-upamietnienia.html

Programy i projekty