Opiekunka dziecięca - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Opiekunka dziecięca

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Kwalifikacje: SPO.04. – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania. Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do:
1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Opiekuna dziecięca może być zatrudniona w przedszkolach, żłobkach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury, czy też indywidualnej opieki nad małymi dziećmi.

Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry), w systemie zaocznym. Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana).

WYMAGANE DOKUMENTY:
– świadectwo lub ksero ukończenia szkoły średniej
– podanie o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły
– dwa zdjęcia legitymacyjne 
– dowód osobisty (do wglądu) 
– zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie