Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach - Liceum, Technikum oraz Szkoła Policealna