Grono pedagogiczne - Zespół Szkół w Żarkach

Grono pedagogiczne


mgr Mariola Piątek historia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie mariola.piatek@zszarki.pl
mgr Anna Dzieża wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe anna.dzieza@zszarki.pl
mgr Arleta Tuorajęzyk polskiarleta.tuora@zszarki.pl
dr Agnieszka Skorekedukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodoweagnieszka.skorek@zszarki.pl
mgr Alicja Misiakjęzyk polskialicja.misiak@zszarki.pl
mgr Beata Placekjęzyk polskibeata.placek@zszarki.pl
mgr Izabela Matczakpedagog szkolnyizabela.matczak@zszarki.pl
mgr Artur Skinderreligiaartur.skinder@zszarki.pl
mgr Beata Ganczewskajęzyk angielskibeata.ganczewska@zszarki.pl
mgr Edyta Baciorjęzyk angielskiedyta.bacior@zszarki.pl
mgr Nina Podsiadlikjęzyk angielskinina.podsiadlik@zszarki.pl
mgr Katarzyna Gołuchowskajęzyk niemiecki, przedmioty zawodowekatarzyna.goluchowska@zszarki.pl
mgr Joanna Zielińskajęzyk niemieckijoanna.zielinska@zszarki.pl
mgr Barbara Musialikjęzyk rosyjskibarbara.musialik@zszarki.pl
mgr Darek Maszczykmatematykadarek.maszczyk@zszarki.pl
mgr Jolanta Bandachowskahistoria, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktycejolanta.bandachowska@zszarki.pl
mgr Dagmara Jaskólskahistoria, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktycedagmara.jaskolska@zszarki.pl
mgr Aneta Tyrashistoria, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekaaneta.tyras@zszarki.pl
mgr Danuta Kasparekbiologiadanuta.kasparek@zszarki.pl
mgr Bożena Prokopowiczgeografiabozena.prokopowicz@zszarki.pl
mgr Damian Chachulskiprzedmioty zawodowedamian.chachulski@zszarki.pl
mgr Janusz Nowakedukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowejanusz.nowak@zszarki.pl
mgr Krzysztof Cupiałprzedmioty zawodowekrzysztof.cupial@zszarki.pl
mgr Lidia Jędruszekchemialidia.jedruszek@zszarki.pl
mgr. Małgorzata Skinderwiedza o społeczeństwie, ekonomia w praktyce, przedmioty zawodowemalgorzata.skinder@zszarki.pl
mgr. Jolanta Zamoraprzedmioty zawodowe, bibliotekajolanta.zamora@zszarki.pl
mgr Anna Markiewiczwychowanie fizyczne, przedmioty zawodoweanna.markiewicz@zszarki.pl
mgr Przemysław Tabakawychowanie fizyczneprzemyslaw.tabaka@zszarki.pl
mgr Wojciech Kieraśwychowanie fizycznewojciech.kieras@zszarki.pl
mgr Ewa Zbirógkosmetyka, informatyka, przedmioty zawodoweewa.zbirog@zszarki.pl
mgr Marzenna Lesiakprzedmioty zawodowemarzenna.lesiak@zszarki.pl
mgr Lidia Nowakprzedmioty zawodowelidia.nowak@zszarki.pl
mgr inż. Marcin Rałprzedmioty zawodowemarcin.ral@zszarki.pl
mgr inż. Olga Kwiecieńmatematyka, przedmioty zawodoweolga.kwiecien@zszarki.pl
mgr inż. Wiesława Nowakprzedmioty zawodowewieslawa.nowak@zszarki.pl
mgr Przemysław Błaszczykprzedmioty zawodoweprzemyslaw.blaszczyk@zszarki.pl
mgr Monika Wcisłojęzyk angielskimonika.wcislo@zszarki.pl